spa time bayrol

SpaTime - to nowy standard środków dla wanien SPA

Seria SpaTime obejmuje 15 produktów i jest rozwinięciem dotychczas sprzedawanych produktów linii Spa Set. Odnotowania warte jest, że dotychczasowe nazwy produktów zostały zastąpione nowymi. Również ich skład chemiczny został zmieniony i ulepszony.

  • Bayroklar SPA zostaje zastąpiony przez Active oxygen granules
  • Bayroplus SPA zostaje zastąpiony przez Active oxygen activator
Pozostałe produkty serii Spa Time to: Chlorine granules, Spa Pure, Hardness Stabiliser, pH-Minus, pH-Plus, Clarifyer, Surface Cleaner, Pipework Cleaner, Filter cleaner.

AktualnościPowrót do wszystkich wiadomości
LosowoNastępna wiadomość