Dostarczamy technikę basenową dla basenów prywatnych i publicznych. Wykonujemy instalacje uzdatniania wody basenowej, wyposażamy niecki basenów w atrakcje wodne. Projektujemy automatykę basenową.

Dostarczamy i wyposażamy baseny w najnowsze urządzenia dozujące i sterujące. Integrujemy systemy w celu usprawnienia oraz ułatwienia obsługi całego basenu.

Instalujemy panele obsługi działające na zasadzie domu inteligentnego. Wykorzystujemy przy tym najnowsze dostępne urządzenia. Nasze doświadczenie pozwala spełnić życzenia najbardziej wymagających klientów.

Przy projektowaniu instalacji hydraulicznej basenów opieramy się na przepisach i normach niemieckich. Są to restrykcyjne zalecenia dotyczące filtracji, wydajności pomp, posadowienia elementów niecki. W naszej opinii basen ma się nie tylko podobać inwestorowi, ale musi również spełniać wysokie oczekiwania co do czystości wody.


Niektóre możliwości jakie daje nowoczesna technika basenowa

  • stabilne parametry wody w basenie
  • czasowo zaprogramowane procesy płukania filtra polepszą jakość wody
  • sterowanie basenem przy pomocy ekranu dotykowego lub smartfona
  • zdalne zarządzanie basenem dzięki podłączeniu do Internetu
  • możliwość powiadamiania o sytuacjach krytycznych - np. alarm poziomu wody
  • centralne sterowanie wszystkimi elementami basenu, atrakcjami, a także wentylacją i ogrzewaniem pomieszczenia